Foto 2 Irene

Mijn naam is Irene Dekker en mijn praktijk, Praktijk Liberi, is gevestigd aan de rand van het centrum in Heerenveen. Als leerkracht basisonderwijs werd mijn interesse voor (hoog)begaafde kinderen aangewakkerd en al snel ben ik me gaan verdiepen en scholen in dit onderwerp. De rol van coördinator hoogbegaafdheid paste me goed, maar na verloop van tijd heb ik besloten een eigen praktijk te starten, zodat ik me nóg meer kon richten op begeleiding van deze bijzondere doelgroep. Een geweldig goede stap zo is gebleken; ik geniet iedere dag van mijn fantastische werk!

Als moeder van twee kinderen weet ik als geen ander hoe belangrijk het voor ouders is, dat je kind lekker in zijn vel zit. Het benutten van talent, in welke vorm dan ook, ligt hier mijns inziens aan ten grondslag. Niet uitgaan van wat een kind niet kan, maar juist uitgaan van mogelijkheden en kansen. Daar sta ik voor!

De cliënten die ik begeleid, zijn meestal tussen 7 - 16 jaar en ondersteun ik bij onder andere:

  • (Faal)angst
  • Hooggevoeligheid
  • Zelfvertrouwen/ zelfbeeld
  • Mindset
  • Reguleren van emoties (bijvoorbeeld boosheid)
  • Omzetten van niet- helpende naar (meer) helpende gedachten

 

In mijn praktijk begeleid ik niet alleen kinderen. Ook ouders én scholen worden betrokken bij het begeleidingstraject. Ik vind het belangrijk dat alle partijen, vanuit open communicatie, samen richting een doel werken.De begeleiding van kinderen start altijd met een talentengesprek; vanuit deze talenten gaan we kijken naar de vaardigheden die het kind graag zou willen (door)ontwikkelen. De talenten van het kind kunnen daarbij goed van pas komen.

Er worden (reële) doelen gesteld, wanneer het kind wat ouder is samen met het kind, en daar gaan we- in kleine stapjes- mee aan de slag. Regelmatig heb ik contact met ouders/ school, zowel formeel als informeel, om voortgang te bespreken.

Woorden die bij mij passen: laagdrempelig, praktisch, eerlijk, betrokken, empathisch.

Na de Masteropleiding Pedagogiek, heb ik ervoor gekozen de ECHA-opleiding tot specialist hoogbegaafdheid te volgen, om mijn kennis m.b.t. hoogbegaafdheid verder te verdiepen. In 2020 heb ik opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige afgerond bij Hooggevoelig Heel Gewoon. Regelmatig volg ik bijscholing, cursussen en trainingen om op de hoogte te blijven van alle laatste ontwikkelingen t.a.v. hoogbegaafdheid/ gevoeligheid. Intervisiebijeenkomsten met collega’s maken hier ook wezenlijk deel van uit.