Teamscholing

Praktijk Liberi helpt uw school graag een gefundeerd verrijkingsarrangement te realiseren, met daarbij als uitgangspunt altijd de (on)mogelijkheden van de school/ het team/ de leerkrachten. Leerkrachten dienen zich competent te voelen als het gaat om de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen, soms is scholing daarvoor noodzakelijk

Wanneer een teamscholing gewenst is, kan worden aangegeven welk thema tijdens een teamscholing uitgediept zou moeten worden. Te denken valt hierbij aan:

-  Basistraining hoogbegaafdheid
-  Bepalen van visie ten aanzien van (hoog)begaafdheid
-  Compacten en verrijken
-  Mindset
-  Executieve vaardigheden

De teamscholingen van Praktijk Liberi kenmerken zich door een interactieve werkwijze. Vanuit theoretische kaders worden veel praktische werkvormen aangeboden die er voor zorgen dat leerkrachten hun nieuw verworven kennis meteen kunnen toepassen in hun eigen groep.

Teambegeleiding

Praktijk Liberi ondersteunt leerkrachten die een (hoog)begaafde leerling in de groep hebben. Er kan in dit geval gekozen worden voor een “spreekuur”. Leerkrachten kunnen zich voor dit spreekuur inschrijven en voorafgaand aan het daadwerkelijke spreekuur hun hulpvraag aangeven via de mail. Op een vastgesteld tijdstip is Irene Dekker op uw school aanwezig voor het beantwoorden van deze vragen.

Kijk voor prijzen bij “Tarieven”; teamscholing (dagdeel) of bij schoolbegeleiding per uur.